Δοκιμασία κόπωσης – Test κοπώσεως

Η δοκιμασία κόπωσης, γνωστή και σαν «τεστ κόπωσης», είναι μια σχετικά απλή, ανώδυνη και αναίμακτη διαγνωστική μέθοδος, που συμβάλλει στη διάγνωση και παρακολούθηση της στεφανιαίας νόσου.
Πραγματόποιείται είτε σε κυλιόμενο τάπητα είτε, σε εργομετρικό ποδήλατο όπως στο ιατρείο μας.

Χαρακτηριστικό της δοκιμασίας κόπωσης είναι η εκτέλεση ελεγχόμενης σωματικής άσκησης από τον εξεταζόμενο υπό συνεχή ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση τόσο κατά τη διάρκεια άσκησης όσο και μετά το τέλος αυτής.