Επίσκεψη και triplex καρδιάς κατ οίκον

Το ιατρείο μας διαθέτει φορητό εξοπλισμό (υπερηχοκαρδιογράφος και ηλεκτροκαρδιογράφος) για επισκέψεις κατ’ οίκον.