Κάρτα υγείας αθλητή και προαθλητικός έλεγχος

Ο σωστός προαθλητικός έλεγχος μπορεί να προλάβει επικίνδυνες καταστάσεις για την υγεία ενός αθλητή.

Ο προαθλητικός έλεγχος περιλαμβάνει κλινική εξέταση ,ακρόαση της καρδιάς ηλεκτροκαρδιογράφημα και αν θεωρηθεί απαραίτητο και περαιτέρω έλεγχος με triplex καρδιάς και δοκιμασία κόπωσης.
Η κάρτα υγείας αθλητή είναι απαραίτητη καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από την 1η Ιανουαρίου 2019 όλοι οι αθλητές, κάθε ηλικίας που έχουν δελτίο σε σωματείο θα υποχρεούνται να κατέχουν την κάρτα υγείας του αθλητή, η οποία θα εκδίδεται έπειτα από ειδική εξέταση και χωρίς την οποία δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του σε κανέναν αγώνα ή σε προπονήσεις συλλόγου.