Holter πίεσης

Το Holter πίεσης είναι ένα ειδικό μηχάνημα αυτόματης μέτρησης αρτηριακής πίεσης στον περιπατητικό ασθενή που καταγράφει τις διακυμάνσεις της πίεσης σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου.

Οι μετρήσεις γίνονται ανά τακτά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την επιθυμητή ένταση παρακολούθησης.

Η καταγραφή του Holter πίεσης οδηγεί στην αξιόπιστη διάγνωση της υπέρτασης, ειδικά σε περιπτώσεις όπου υποπτευόμαστε αποκεκρυμμένη υπέρταση ή υπέρταση της λευκής μπλούζας.
Με τον τρόπο αυτό συνδράμει στη βελτιστοποίηση της φαρμακευτικής αγωγής, στην παρακολούθηση της ανταπόκρισης στην αγωγή και την ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης αυτής.

Επιπλέον ασθενείς που μπορούν να ωφεληθούν από το Holter πίεσης είναι έγκυες με υποψία προεκλαμψίας ή αυξημένες τιμές αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο καθώς επίσης και ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση ή υποψία νυκτερινής υπέρτασης.