Holter ρυθμού

Το Holter ρυθμού (Περιπατητική ηλεκτροκαρδιογραφία) αναφέρεται στην 24ωρη, 48ωρη ή και 7 ήμερη καταγραφή του καρδιακού ρυθμού στον περιπατητικό ασθενή, δηλαδή σε συνθήκες αντιπροσωπευτικές της καθημερινότητάς του, μέσω χρήσης φορητού εξοπλισμού.

Το Holter ρυθμού χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση συμπτωμάτων του ασθενούς όπως ζάλη, προσυγκοπτικό ή συγκοπτικό επεισόδιο, δύσπνοια ή προκάρδιο άλγος αλλά και για την παρακολούθηση της ανταπόκρισης στην φαρμακευτική αγωγή καθώς και για διαστρωμάτωση κινδύνου σε συγκεκριμένες παθήσεις, όπου υπάρχει κίνδυνος αιφνίδιου καρδιακού θανάτου αρρυθμιολογικής αιτιολογίας, για να βοηθήσει στην απόφαση τοποθέτησης ή όχι απινιδωτή.