Γερβασίου Γρεβενών 288-290Νίκαια

Μπαρμπαγιάννης Δημήτριος

Ειδικός Καρδιολόγος - MD, MSc

Ο ιατρός Δημήτριος Μπαρμπαγιάννης είναι απόφοιτος της Ιατρικής σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ξεκίνησε την ειδίκευσή του στην Kαρδιολογία στο Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Duisburg-Essen του Oberhausen της Γερμανίας και την ολοκλήρωσε στο Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ. Κατά τη διάρκεια της ειδίκευσης έδειξε ξεχωριστό ενδιαφέρον για την Ηχωκαρδιογραφία, στην οποία και εξειδικεύτηκε, ενώ μετά από επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις είναι κάτοχος διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας

Kαρδιαγγειακής Απεικόνισης (EACVI) στο Διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς (Adult Transthoracic Echocardiography (TTE) Certification) και στο Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδιάς (Adult Transoesophageal Echocardiography (TOE) Certification).

Μετά τη λήψη της ειδικότητας της Καρδιολογίας, επιλέχθηκε ως υπότροφος από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για μετεκπαίδευση στις νεότερες ηχωκαρδιογραφικές τεχνικές (stress echo, διοισοφάγειο υπερηχογράφημα, Strain, 3D Echo), την οποία πραγματοποιησε για ένα έτος στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ηχωκαρδιογραφίας του ΓΝΠ Τζάνειο , ‘‘Δ. Μπελντέκος’’.

Στην συνέχεια, μετά από εκπαίδευση έξι επιπλέον μηνών στις νεότερες τεχνικές υπερήχων και μετά από εξετάσεις έλαβε από το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας τη διαπίστευση για την διενέργεια των νεότερων απεικονιστικών τεχνικών (Stress Echo, διοισοφάγειο υπερηχογράφημα).

Σήμερα ασκεί την ειδικότητα του στο ιδιωτικό του ιατρείο ενώ ταυτόχρονα αποτελεί
επιστημονικό συνεργάτη του Κέντρου Εκπαίδευσης Ηχωκαρδιογραφίας του Τζανείου,
προσφέροντας ιατρικές υπηρεσίες και ερευνητικό έργο σε όλα τα τμήματα που το
απαρτίζουν.